Til orientering:

Fiskevik Velforening har i senere år leid området (Fiskevik) av Idse Sameie. Velforeningen valgte å avslutte dette leieforholdet ved utgangen av 2021.

Idse Sameie vil derfor heretter kreve inn leie direkte av båteiere. I den forbindelse ber vi om at dere som har båter i opplag i Fiskevik opplyser om hvilke/n båt/er som er din/deres.

Send en e-mail til sameie@idse.no hvor det opplyses om nummer på båt/er (se bilder nedenfor) samt fullt navn, email, og fakturaadresse.

Takk for samarbeidet.

Idse Sameie