Quiz

Sven S. Idsø (f. 1846 – † 1937) var som kanskje de fleste med tilknytning til Idse vet en anerkjent båtbygger. Alt i alt  bygget han godt over 200 båter – mange av disse var seilbåter. Det noen kanskje ikke vet er at en av båtene han bygget var representert – og ble også premiert – på verdensutstillingen som ble arrangert i Paris i 1889. Det var forøvrig til samme utstilling, som var en 100-års markering for den franske revolusjonen, at Eiffeltårnet ble bygget. 

Verdensutstillingen 1889, oversiktsbilde. Kilde: Wikipedia

– Spørsmålet vi ønsker svar på er:

quiz Hva var (type-) betegnelsen på båten bygget av Sven S. som deltok på verdensutstillingen i Paris i 1889?

Riktig svar er: Ottæring

Ingen sendte inn korrekt svar på spørsmålet.
Grunnet manglende deltakelse og interesse velger vi å ikke fortsette med quiz siden.