Idse

Idse er en langstrakt og delvis skogkledd øy i Strand kommune, Rogaland, ved munningen av Høgsfjorden, sørvest for Jørpeland; 4,9 km2. I øst skiller det trange Idsesund Idse fra den 3,1 km2 store øya Idsal. Over sundet går bro som forbinder Idse med Idsal og videre østover til Rv. 13 på fastlandet. Nord for øyene går Idsefjorden inn til Jørpeland.

Reinert  med hest bak Stutshaugen

Reinert med hest bak Stutshaugen

Navnet Idse kommer av norrønt Eiðsa, av eið, ‘eid’, her brukt om det grunne sundet mellom øyene Idse og Idsal.
Navnet Idsal kommer av norrønt Eiðsa, se Idse; siste ledd -al, antakelig av norrønt halfa, ‘halvpart’, fordi Eiðsa opprinnelig er brukt om begge øyene.

Idse ligger i Strand kommune i Rogaland, med postnummer 4102. Nærmeste naboøy er Idsal som ligger mellom Idse og Kvalvåg.
På Idse har det vært drevet bortimot 40 gårdsbruk på sør- og østsida av øya, men de senere år har vist en betydelig nedgang med kun 3 aktive melkebønder. Her dyrkes det også poteter, tomater, agurker, jordbær, blåbær og juletrær.

Nord- og vestsida er forbeholdt hytteområder. Spesielt på Tangane og Kjeksevåg finnes det hytter som skriver seg helt tilbake til 1940-årene. Det var også familier fra Stavanger og omegn flyktet fra byen under krigen og bygget «hytter» på Idse.

Idse sett fra Idsal høsten 1968

Idse sett fra Idsal høsten 1968

I de senere årene har hytteutbyggingen vært svært ekspansiv, noe som sannsynligvis har sammenheng med gode forbindelser til Stavanger/Sandnes-området. Det er i dag mellom 300 og 400 hytter på øya.

Det har tidligere vært drevet kolonialhandel og postkontor på kaien på Idse, men begge deler er nå avviklet. I 1917 ble det bygget telefonlinje mellom Jørpeland og Idse.

 

Kilder:
Store norske leksikon. http://snl.no/Idse
Wikipedia. http://no.wikipedia.org/wiki/Idse